بیمه مسئولیت مدیر یا هیئت مدیره ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری

بیمه شدن درآمد پزشکان
۹۷/۰۶/۰۲
بیمه مجموعه ورزشی شهدای حفاظت هواپیمایی
۹۷/۰۶/۲۵

بیمه مسئولیت مدیر ساختمان: 

عبارت است از بیمه مسئولیت مدیرساختمان در قبال ساکنین ، اشخاص ثالث و مشاعات ساختمان ، بدین معنی که چنانچه در نتیجه قصور و سهل انگاری  مدیر ساختمان خسارت جانی و مالی به ساکنین ، اشخاص ثالث و مشاعات که منشاء آنها ناشی از مشاعات ساختمان باشد وارد آید ، شرکت بیمه پس از احراز مسئولیت مدیر ساختمان و در صورت لزوم مطابق رای محاکم قضایی نسبت به پرداخت خسارت حداکثر تا تعهدات مندرج در شرایط بیمه نامه اقدام می نماید.

خطرات تحت پوشش بیمه مسئولیت مدیر ساختمان 

 • مسئولیت بیمه گذار در قبال اشخاص ثالث، ساکنین و مشاعات ساختمان مطابق شرایط و تعهدات بیمه نامه
 • صدمات جانی و مالی وارده به شخص بیمه گذار در اثرخطرات موضوع بیمه نامه و در محل مورد بیمه ، بر اساس شرایط بیمه نامه (حوادث)
 • خسارت جانی وارده به شخص سرایدار ، نظافتچی ، سرویس کار ، تعمیرکار و گل کار برای همه موارد در بخش های مشاعات ساختمان و در اثر خطرات موضوع مورد بیمه  نامه
 • خسارت جانی وارده به ساکنین و اشخاص ثالث ناشی از استفاده از آسانسور و یا پله برقی

خسارت های غیر قابل پرداخت  بیمه مسئولیت مدیر ساختمان 

 1.  خسارت وارده ناشی از فعالیت های نماکاری ، نقاشی ، احداث و یا اضافه بنا ، و هرگونه تعمیرات اساسی و کلی ساختمان در کلیه ساختمانهای مورد بیمه
 2. خسارت وارده به وسایل نقلیه مستقر در پارکینگ های عمومی ، تجاری ، اداری 
 3. خسارت های ناشی از تصادم ، تصادف ، برخورد با اجسام ثابت و … که در نتیجه عمل راننده وسیله نقلیه حادث شود
 4. خسارت های ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار
 5. خسارت های ناشی از انفجار هسته ای و تشعشعات رادیو اکتیو
 6. خسارت های ناشی از جنگ و انقلاب و شورش و اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل
 7. خسارت هایی که منشا آن خارج از اختیار بیمه گذار می باشد از قبیل حوادث و بلایای طبیعی ( سیل ، زلزله ، رانش زمین ) مگر آنکه مسئولیت بیمه گذار در مراجع قضایی در بروز حادثه محرزگردد
 8. جرایم ، تخلفات و مطالبات شهرداری و سایر سازمانها و جزای نقدی
 9. کلیه حوادثی که طبق نظر مراجع ذیصلاح بیمه گذار مسئول آن شناخته نمی شود
 10. خسارت ناشی از حوادث ورزشی در سالن ورزشی محل مورد بیمه
 11. خسارت وارده به وسیله نقلیه موتوری بر اثر برخورد ، تصادم ، تصادف ، سرقت کلی ، سرقت جزیی ، و خط کشی روی بدنه
 12. خسارت وارده ناشی از مسئولیت غیر از بیمه گذار ( مانند مسئولیت پیمانکار )
 13. هرگونه خسارتی که خارج از شرایط و آیین نامه مسئولیت قانون تملک آپارتمانها باشد
 14. خسارت وارده به کارکنان و نگهبانان بیمه گذار در مراکز تجاری و اداری 

تبصره : خسارت های مالی وارده به اتومبیل های مستقر درپارکینگ ساختمان های مسکونی که منشا حادثه مشاعات ساختمان باشد مطابق شرایط بیمه نامه قابل پرداخت است.

خسارت های قابل پرداخت  بیمه مسئولیت مدیر ساختمان 

مسئولیت مدنی بیمه گزار در قبال ساکنین و اشخاص ثالث در صورت تحقق خطرات ذیل تحت پوشش قرار می گیرد:

 1. آسانسور
 2. استخر و سونا
 3. پارکینگ ساختمان
 4. آتش سوزی مشاعات
 5. کارکنان (نظافتچی،سرایدار)
 6. سقوط اشیای در محوطه ساختمان و اطراف آن
 7. ایجاد خسارت به ساختمان های مجاور ناشی از آتش سوزی ، ترکیدگی لوله آب، نشت و ریزش چاه

 حـق بـیمه بیمه مسئولیت مدیر ساختمان

 • بر اساس نوع کاربری ساختمان (مسکونی ،اداری ، تجاری ) و متراژ زیر بنای کل ساختمان محاسبه میگردد
 • ضمن اینکه میزان تعهدات ریالی بیمه نامه و امکانات ساختمان از نظر داشتن استخر و سونا و باشگاه ورزشی و یا سالن اجتماعات و داشتن بیمه آتش سوزی در میزان حق بیمه موثر می باشند .
 • تعهدات قابل ارائه در این بیمه نامه ( غرامت فوت و نقص عضو ، هزینه های پزشکی و خسارات مالی ) و بر مبنای درخواست متقاضی مشخص می گردد.
 • حداکثر تعهدات بیمه گر صرف نظر از تعداد واحدها مسکونی ، تجاری و یا اداری ۵ برابر تعهدات در هر حادثه (جانی ومالی) تعیین می گردد.

راهنمای دریافت خسارت

 

 • بیمه گذار مکلف است وقوع هرگونه حادثه موضوع این بیمه نامه و همچنین هرنوع ادعا ویامطالبه علیه خودراکه به این بیمه نامه مربوط شود اعم از این که مطالبه وادعاکتبی یا شفاهی و یا بصورت ارسال اظهارنامه و یا اقامه دعوی در مراجع قضایی باشد، بدون فوت وقت در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز (به استثنای تعطیلات رسمی) از تاریخ وقوع آن به اطلاع بیمه گر برساند و نیز مکلف است متعاقباً کیفیات مطالبه ویادعوی نام ونشانی مطالبه کننده ویااقامه کننده دعوی وعنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت ویا اقامه دعوی شده است را به همراه مشخصات زیان دیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات، مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر‌ آن وقوف داردو نیز هر نوع اسناد و مدارکی را که در این باره دراختیار دارد به بیمه گرتسلیم وبیمه گررا در تحقیقات ورسیدگی ودفاع کمک نماید.
 • بیمه گذار بایستی جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را با بیمه گر به عمل آورد.
 • اعلام حادثه بیمه گذار می بایست شامل اطلاعات ذیل باشد :
  شماره بیمه نامه ، زمان و مکان حادثه ، مشخصات زیاندیده یا زیاندیدگان و شرح مختصری در خصوص نحوه بروز حادثه و علت اولیه وقوع آن

ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان ها

طبق ماده ۱۴ قانون تملک آپارتمان ها، مدیر ساختمان که از سوی مالکان برای اداره امور مجموعه ساختمان انتخاب می شود و کتبا یا عملا این مسئولیت را می پذیرد، مسئولیت دارد کل ساختمان را در مقابل حادثه آتش سوزی نزد یکی از شرکت های بیمه گر، بیمه کند.

حق بیمه به عنوان یکی از هزینه های مشترک، توسط مدیر ساختمان قابل وصول است و مدیر ساختمان می تواند برای مالکی که سهم خود را نمی پردازد نامه رسمی که اظهارنامه گفته می شود ارسال کند.

بیمه ایران، شعبه فرودگاه مهرآباد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *