۹۸/۱۰/۰۳

قانون جدید در تصادف با خودروی گران قیمت

آشنایی با مفهوم خسارت متناظر وارد به گرانترین خودرو متعارف  تبصره ۳ ماده ۸ قانون جدید بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵  : خسارت مالی ناشی […]