بیمه شخص ثالث

۹۷/۱۱/۱۱

حق بیمه راننده‌محور با چه معیارهایی تعیین می‌شود؟

” نگرانی خانوارهای ایرانی از پرداخت حق بیمه شخص ثالث راننده‌محور، این روزها با اعلام رئیس کل بیمه مرکزی به اوج رسیده، به خصوص در خانواده‌هایی […]