۹۷/۰۵/۲۷

در صورت تصادف با خودروهای لوکس چه کنیم؟

🔸خودروهای موجود در بازار ایران از نظر قیمت به دو دسته متعارف و نامتعارف تقسیم می‌شود: خودروی متعارف، خودرویی است که قیمت روز آن مساوی و […]
۹۸/۱۰/۰۳

قانون جدید در تصادف با خودروی گران قیمت

آشنایی با مفهوم خسارت متناظر وارد به گرانترین خودرو متعارف  تبصره ۳ ماده ۸ قانون جدید بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵  : خسارت مالی ناشی […]